Park Homes - Charge up your Day!
 • Charge up your Parking Garage!

  Parkering och laddning hör ihop. Om jag erbjuder parkeringsplatser måste jag idag även kunna erbjuda laddstationer.

  Marcus, 40 år, parkering operatör

  Charge up your Parking Garage!

  Parkering och laddning hör ihop. Om jag erbjuder parkeringsplatser måste jag idag även kunna erbjuda laddstationer.

  Marcus, 40 år, parkering operatör

Parkera och tanka. Utan stress.

MENNEKES laddlösningar för ert parkeringshus.

Framtidens parkeringshus.

I vårt parkeringsgarage är det enkelt att ladda elbilar. Ingen inloggning och det behövs inga speciella laddkort. Parkeringsbiljetten är samtidigt laddkort och betalas bekvämt vid betalautomaterna. Ett parkeringsvägledningssystem visar var parkeringsplatserna är och vi har även en boknings- och reservationsplattform.

Enkel debitering.

Man kan hyra en parkeringsplats vid laddpunkten och därmed använda laddpelaren obegränsat för en fast månadskostnad. Kortet som ger föraren rätt att parkera ger honom rätt att ladda. Laddningarna debiteras som en fast kostnad tillsammans med månadsavgiften för parkeringen. Det underlättar arbetet för oss.

Säkert och tillförlitligt.

Vi har medvetet valt MENNEKES laddstationer eftersom de är mycket robusta. Det är särskilt viktigt i allmänt tillgängliga parkeringsgarage. Tyvärr förekommer alltid vandalism.

Enkla och bekväma.

MENNEKES laddstationer kan enkelt manövreras med en hand. Våra kunder uppskattar den bekväma hanteringen!

Med e-laddpunkterna har vi öppnat upp för en ny omsättningspotential i vårt parkeringshus.

Marcus, 40 år, parkering operatör