• Charge up your City!

    Kraven ändras på parkeringsplatserna i staden. Laddstationer och temat eMobility rent allmänt är idag en viktig del av det offentliga rummet!

    Peter, 44 år, tekniker hos den lokala energileverantören

    Charge up your City!

    Kraven ändras på parkeringsplatserna i staden. Laddstationer och temat eMobility rent allmänt är idag en viktig del av det offentliga rummet!

    Peter, 44 år, tekniker hos den lokala energileverantören

Urban. Smart. Intelligent.

MENNEKES laddlösningar för städerna.

Städer formar elektromobilitet.

Från enskilda laddpunkter till roamingkompatibla laddlösningar: vår stad lever i eMobility-tidsandan. För bara några år sedan hade vi bara enstaka lösningar. Det har ändrats! Staden ville ha en lönsam drift av laddpunkterna. Med MENNEKES har vi en erfaren partner på vår sida och är konsekvent uppkopplade.

Elektromobilitet tar fart.

Idag ställer vi effektivt och professionellt energi till förfogande. MENNEKES laddsystem smälter harmoniskt in i vår stadsbild. Genom många laddmöjligheter i den gamla staden blir innerstaden levande och som elleverantör har vi fått en ny kundgrupp.

MENNEKES Smart Plugs.

Särskilt tycker elbilsförarna om enhandsmanövreringen: Först krävs en auktorisering (RFID, Smartphone) därefter låses svänglocket på laddsystemet upp och man kan sätta i typ2-kontakten. På laddsystemen finns jordade eluttag som man kan sätta i en jordad kontakt för att ladda elcyklar och mopeder. Alltsamman väl genomtänkt! Som alltid hos MENNEKES.

Robust och lämplig för daglig användning.

Mobilitet är ett grundläggande behov. Därför är vi av åsikten att laddinfrastruktur ska finnas tillgänglig och måste fungera tillförlitligt. I Oslos innerstad har redan 800 MENNEKES-laddpunkter installerats och kopplats upp! De används regelbundet och bevisar dagligen att de är tillgängliga utan begränsningar även under extrema klimatförhållanden. Det har övertygat oss!

Elektromobilitet och hållbar stadsutveckling.

Peter, 44 år, tekniker hos den lokala energileverantören