• Charge up your Fleet!

    Ställa om en hel vagnpark till elbilar? Med MENNEKES är det inget problem. Sedan ett år tillbaka kör vi förmånligare, tystare och utan avgaser!

    Christoph, 46 år, åkerier

    Charge up your Fleet!

    Ställa om en hel vagnpark till elbilar? Med MENNEKES är det inget problem. Sedan ett år tillbaka kör vi förmånligare, tystare och utan avgaser!

    Christoph, 46 år, åkerier

Hållbart. Kompatibelt. Kostnadseffektivt.

MENNEKES laddlösningar för er vagnpark.

En signal om hållbarhet.

Vår vagnpark består av klassiska tjänstebilar och bilar som kör korta distanser. Först har vi utökat vagnparken med elbilar. Efter en kort testfas förstod vi att allt fungerade mycket bättre än vi väntade oss. Vi har redan uppgraderat! Och MENNEKES belastningsstyrning möjliggör en kostnadseffektivare drift än tidigare.

Nöje att ladda.

Det spelar ingen roll om det är företagsbilar eller privat använda firmabilar eller hyrbilar – hos oss laddas allt som går att ladda. Vi har en hög kompatibilitet vad gäller fordonen och inga kostnader med debiteringen. Den tar elleverantören hand om. Hela laddinfrastrukturen tas om hand av MENNEKES systempartner. Vi är nöjda med vår lösning.

Sedan två år tillbaka kör vi tystare, förmånligare .

Christoph, 46 år, åkerier