Företag

MENNEKES bevisar sin kompetens inom tre strategiska affärsområden: anslutningsdon för industrin, elektromobilitetslösningar och fordonskomponenter.

Det är viktigt för oss att vara nära kunderna överallt. MENNEKES har mer än 1 000 anställda världen över, därav finns 600 på vårt huvudkontor i Kirchhundem, Nordrhein-Westfalen och 130 i Neudorf, Sachsen. Med våra dotterbolag och försäljningskontor är vi representerade på de viktigaste internationella tillväxtmarknaderna. Koncernen har en total omsättning på 140 miljoner euro, den utländska omsättningen i 90 länder uppgår till 55 %.

Ursprung

MENNEKES är specialist inom anslutningsdon för industrin sedan mer än 80 år. Under vår företagshistoria, som startade med en liten elaffär till att vara internationella specialister på anslutningsdon, har vi uppnått mycket. Det som utmärker oss är vår entusiasm för innovation, vårt fokus på kvalitet och vår glädje till kommunikation. Vi erbjuder våra kunder enbart märkesprodukter. MENNEKES står för precision – från idé till märkesprodukt. Innovativ och effektiv, även under de strängaste förhållandena. MENNEKES anslutningsdon för industrin används i mer än 90 länder, överallt där höga strömmar måste överföras på ett tillförlitligt sätt. Inom gruvdrift, under de hårdaste förhållanden, i högmoderna industrianläggningar eller säkert på kylcontainerfartyg och i terminaler världen över. Kontakter, kopplingar eller uttag i mer än 15 000 varianter visar: MENNEKES är mästare på produktutveckling. Märket MENNEKES kännetecknar, utöver kvalitet, allt som vi dagligen investerar tid, pengar och prestanda på och borgar för vårt anseende.

Elektromobilitet

MENNEKES: Gör modern elektromobilitet

Vårt ursprung och vår erfarenhet gör oss till morgondagens pionjärer inom mobilitet. Redan tidigt var vi övertygade: Framtiden kör elektriskt. Med denna övertygelse grundade MENNEKES affärsområdet elektromobilitet. 2014 blev MENNEKES ladduttag "typ 2" standaruttag för laddning av elbilar i Europa.

MENNEKES erbjuder mycket mer: modern infrastruktur och individuella laddlösningar för eMobility, teknisk mognad och praktiskt utförande. Till exempel de bekväma AMTRON® hemladdstationerna till de tusentals nätverkskopplade laddpunkterna för olika användningsområden inom offentliga och halvoffentliga områden. Bekvämt, smart och säkert. MENNEKES står för mer än förstklassiga produkter. MENNEKES erbjuder kundspecifika lösningar: från rådgivning, till maskinvara och datahantering, från idrifttagning till service och underhåll. 

Överallt där elbilar parkerar kan de laddas intelligent med lösningar från MENNEKES.