• Charge up your Property!

    ​Med den nyinstallerade laddstationen ökar min egendom i värde och mina hyresgäster kan vara miljövänligt mobila. Betalningsalternativen är enkla och användarvänliga.

    Irene, 60 år, hyresvärd

    Charge up your Property!

    ​Med den nyinstallerade laddstationen ökar min egendom i värde och mina hyresgäster kan vara miljövänligt mobila. Betalningsalternativen är enkla och användarvänliga.

    Irene, 60 år, hyresvärd

Framtidsorienterade. Gröna. Enkla.

MENNEKES laddlösningar för hyresvärdar.

Energi för bilen med elräkningen.

MENNEKES rådgivare har förklarat för mig och min hyresgäst vad som måste göras för att laddning och debitering ska gå smidigt. Rådgivaren har installerat AMTRON laddstation på min hyresgästs parkeringsplats och dragit ledningen så att elen tas ut efter mätaren i hyreslägenheten. På så sätt kan hyresgästen betala hela elförbrukningen för sin elbil tillsammans med resten av elförbrukningen för lägenheten. För att bara min hyresgäst ska kunna ladda på sin parkeringsplats är AMTRON låst med en nyckel.

Debitering med fast avgift med laddkort.

Till en annan hyresgäst som också har elbil var det tyvärr inte möjligt att ansluta elkabeln efter hyresgästens elmätare. Det var alltså inte möjligt att betala bilens elförbrukning tillsammans med elräkningen. Tack vare MENNEKES-partnern har vi hittat en annan bekväm lösning, nämligen att debitera laddstationen med en fast avgift. Hyresgästen betalar en liten månadsavgift för att få använda AMTRON laddstation. I stället för en nyckel används ett laddkort. Detta kan enkelt administreras med MENNEKES kostnadsfria Charge-app.

Smart investering.

Investeringen i laddmöjligheter innebär inte bara en ökning av egendomens värde utan är även smart genomtänkt. Mina hyresgästers elbilar har ett stort energibehov. För att säkerställa tillräckligt stor strömförsörjning för alla parter har MENNEKES-partner erbjudit belastningsstyrningssystemet som inte krävde någon dyr utbyggnad av den befintliga anläggningen. Tack vare denna lösning är försörjningen säkrad för alla hyresgäster och investeringskostnaderna kunde minimeras.

Allt fler hyresgäster vill ha laddnings- möjligheter. Denna efterfrågan kommer att öka kraftigt i framtiden.

Irene, 60 år, hyresvärd