• Charge up at Work!

    ​Hållbarhet i företaget är självklart för mig. Därför har vi utökat företagets vagnpark med elbilar.

    Gerald, 52 år, företagare

    Charge up at Work!

    ​Hållbarhet i företaget är självklart för mig. Därför har vi utökat företagets vagnpark med elbilar.

    Gerald, 52 år, företagare

Industri. Hantverk. Småföretag.

MENNEKES laddlösningar för ert företag.

Hållbarhet i framtiden.

Vi befinner oss i en andra industriell revolution! Idag är mobilitet möjligt med förnyelsebara energier: vattenkraft, vind- och solenergi. Det är fascinerande och jag är stolt över att vara delaktig: På vårt företag finns redan 10 laddstationer för medarbetare och kunder och snart är de fler. Den gröna imagen är bra för företaget och det blir attraktivare för kunder och medarbetare.

Modulär inom elektromobilitet.

Som företagare uppskattar jag MENNEKES flexibilitet. Vi startade med tio laddstationer och är igång med planeringen för att bygga ut en komplexare laddinfrastruktur. MENNEKES produkter är utformade så att man kan starta i liten skala, utan nätverk och administration. Inledningsvis kan de befintliga systemen kopplas samman med MENNEKES styrcentral och i ett senare skede anslutas till intelligenta programvarulösningar. För en professionell drift. Bra rådgivning och allt genomtänkt, redan från början! Vi är redo för den elektromobila framtiden

Energikostnader under kontroll.

Från början skänkte vi bort elen, vi såg bara det hela utifrån innovativa och sociala aspekter. Men laddinfrastrukturen togs så väl emot att det har blivit för dyrt att ladda bilarna. Därför övergick vi till ett debiteringssystem som vi själv enkelt kunde organisera. Vi sköter det med laddningskort. Med MENNEKES lösning har vi möjlighet att ge åtkomstbehörigheter till våra laddstationer. Medarbetarna får korten mot en månadsavgift och de här intäkterna kompenserar oss för våra kostnader.

eMobility Gateway.

Min laddinfrastruktur ska administreras professionellt och vara roaming-kompatibel med den offentliga laddinfrastrukturen. MENNEKES eMobility-gateway är den perfekta uppgraderingen för mina befintliga laddstationer. Upp till 16 laddpunkter kan kopplas samman med en gateway och anslutas till ett intelligent Cloud-programvarusystem. Det är kompatibelt med MENNEKES olika laddsystem och med alla OCPP-kompatibla programvarusystem. Nätverket implementerades praktiskt, enkelt och med låga kostnader för mobil datatrafik!

Optimerad investering.

Elbilar har ett stort energibehov. På vårt företag var inte strömförsörjningen tillräckligt hög för att alla laddsystemen skulle kunna användas samtidigt med full belastning. En utbyggnad av anläggningen skulle ha blivit mycket kostsam. MENNEKES systempartner visade oss att vi, genom att använda MENNEKES belastningsstyrningssystem, slapp ifrån denna investering.

 

 

MENNEKES produktutbud är optimalt för mitt företag. Alltid flexibel, för alla behov.

Gerald, 52 år, företagare